Kompletné krízové riešenie firiem aj spoločností

www.odkupeniespolocnosti.sk

Úvod

POSLANÍ

Naším poslaním je využiť bohaté vedomosti a skúsenosti a pomôcť našim firemným zákazníkom ale aj jednotlivcom s finančnými problémami.

  • Máte zadlženú spoločnosť a neviete ako ďalej? Pomôžeme, oddlžime. 
  • Ste znechutení z podnikania a neplánujete v tom pokračovať? Pomôžme, zlikvidujeme.
  • Spôsobila Vašej spoločnosti koronovirusová kríza problémy? Poradíme, na čo máte od štátu nárok a v čom vám môžeme pomôcť.


Chcete ukončiť podnikanie na Slovensku? 

Právne zastupovanie pred daňovým úradom a vedenie sporov voči finančnej správe a colným úradom, koncepty medzinárodných zmlúv s ohľadom na optimálne zdanenie, právne zastupovanie pred správu dane, vedenie sporov s financovaniu a colnými úradmi.

SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

  • založenie spoločnosti aj v zahraničí
  • likvidácia spoločnosti vrátanie zadlžených
  • odkúpenie spoločností ako celku
  • prevzatie  ziskových aj ztrátových spoločností
  • všetky zmeny vo spoločnosti
  • poradenské aj právne služby

 STOP DLHOM s.r.o.   |  rychly kontakt a informácie  |  T.:  0919 281 427


Ukončenie podnikania: Riešením je malý konkurz
Podnikatelia v týchto dňoch zažívajú mimoriadne ťažké časy a do ekonomických ťažkostí ich dostala nepriaznivá situácia. V niektorých segmentoch je doslova nemožné vyvíjať podnikateľskú činnosť. Za všetko môže pandemická situácia a nutné epidemiologické opatrenia.
- prečítajte si celý článok - ZDE

Nová právna úprava zrušenia obchodných spoločností

Od prvého októbra tohto roku 2020 sa značným spôsobom menia pravidlá týkajúce sa zrušenia obchodných spoločností formou likvidácie. Likvidácia firmy bude podľa novej právnej úpravy trvať dlhšie, stáť viac peňazí a procesy budú komplikovanejšie. Všetci podnikatelia zvažujúci ukončiť podnikanie by preto mali zbystrieť a rozmyslieť si, či nezačať proces zrušenia firmy okamžite, pretože veľa času neostáva. 

- prečítajte si celý článok - ZDE

V prípade , že by ste potrebovali viacej informácií ohľadom likvidácie spoločnosti , tak nás môžete kedykoľvek kontaktovať .

Poradíme a pripravíme Vašu spoločnosť na novu právnú úpravu pre zrušenia obchodných spoločností. Preddavok na likvidáciu spoločnosti bude vo výške 1500 eur. Ako dlho bude trvať likvidácia firmy a aké budú účinky vstupu spoločnosti do likvidácie? Kto môže byť likvidátorom s.r.o. po novom ? Odpovede na tieto otázky vám radi odpovieme aj pomôžeme pri podanie návrhu na výmaz z obchodného registra - skončenie likvidácie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zajímaji Vás dopady koronavirusovej kríze? Spôsobila Vám problémy ?

Poradíme Vám, poprípade odkúpime Vašu spoločnosť alebo firmu. Riešime dlhy po splatnosti aj  firmy zasiahnuté ekonomickou krízou, ktoré  majú neuhradené faktúry .


Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 Sociálna poisťovňa zverejnila "Čestné vyhlásenie"

Podľa § 293ex zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva najmenej na 15 dní.

 - prečítajte si celý článok - ZDE