Poradna

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia je spôsob ukončenia činnosti právnickej osoby. Úspešne ukončená likvidácia má za následok vymazanie právnické osoby (spoločnosti, spolku, atď.) Z obchodného registra. Likvidáciu vykonáva k tomu ustanovená osoba, tzv. likvidátor. Likvidátorom môže byť ktokoľvek, samotná likvidácia je však zložitý proces a rad klientov sa v tejto službe nechá zastúpiť.

Čo je potrebné pred likvidáciou overiť?
Na začiatku likvidácie je potrebné zistiť, či je spoločnosť predlžená alebo nie. Teda či je majetok spoločnosti vyššie ako záväzky (dlhy) voči veriteľom. Ak by záväzky boli vyššie ako majetok spoločnosti a s veriteľmi by sa nepodarilo dohodnúť na odpísanie (odpustenie) časti dlhu, bolo by nutné miesto likvidácie vyhlásiť insolvencii. Ak je majetok spoločnosti vyšší alebo rovnaký ako záväzky, môže sa pristúpiť k likvidácii. To isté platí, ak spoločnosť nemá žiadne záväzky a treba ani žiadny majetok.

Rozhodol som sa pre likvidáciu spoločnosti, aký je postup?
Je to jednoduché. Dohodneme spoločne schôdzku u notára, kde najvyšší orgán spoločnosti (valné zhromaždenie pod., Teda majitelia) rozhodnú o vstup spoločnosti do likvidácie. Zároveň sa ustanoví likvidátor spoločnosti. Od tejto chvíle riadi proces likvidácie likvidátor. Ktorého môžeme zastúpiť na plnú moc.

Čo robí likvidátor?
Úlohou likvidátora je zistiť hodnotu všetkého majetku a uhradiť všetky záväzky. V tejto časti môže byť vyžadovaná súčinnosť od štatutárnych orgánov spoločnosti (napríklad pri inventarizácii majetku, jeho prevzatí, zúčtovaní a podobne). Celkovo sa jedná o cca 25 úkonov, ktoré musí likvidátor urobiť, než bude spoločnosť vymazaná z OR.

Celkovo sa dá zhrnúť postup likvidácie skrze našu spoločnosť nasledovne:
- rozhodnutie orgánu obchodnej korporácie o zrušení likvidáciou, vrátane notárskej zápisnice
- vymenovanie likvidátora
- administratívne úkony spojené so vstupom do likvidácie
- spracovanie účtovníctva počas likvidácie
- vysporiadanie majetku likvidovanej právnickej osoby
- zaistenie archivácia dokumentov
- návrh na výmaz z verejného registra

Ako dlho likvidácia trvá a koľko to stojí?
Likvidácia je individuálna záležitosť a bielizen sa od množstva záväzkov a stave majetku spoločnosti. Proces likvidácie nie je časovo obmedzený, dá sa ale povedať, že aj u najmenšie spoločnosti je dĺžka likvidácia aspoň 4 mesiace. Je to dané predovšetkým zákonom danú lehotou pre uverejnenie zámeru likvidácie spoločnosti v Obchodnom vestníku a následnú vyčkávacia 90-denný lehotou. Proces likvidácie teda trvá 4 a viac mesiacov. Cena za likvidáciu spoločnosti je individuálna podľa typu spoločnosti a jej história. Pre nezáväznú kalkuláciu kontaktujte našu kanceláriu.


      Stop Dlhom s.r.o.   |   Štefana Moyzesa 10, 971 01 Prievidza   |   E.: info.prevodfirmy@gmail.com   |   T.:  0919 281 427, 0908 128 492