Služby

Nabízíme tieto služby pre firmy aj spoločnosti:

  • Vstup do likvidácie 
 - vypracovanie podkladov na vstup do likvidácie
 - podanie návrhu na Obchodný register

  • Zadlžená firma voči z obchodného styku  
 - vypracovanie podkladov na prevod obchodného podielu
 - prebratie spoločnosti naším konkurzným špecialistom
 - zmena sídla spoločnosti
 - zmena obchodného mena spoločnosti
 - výmena konateľa a majiteľa
 - vypracovanie podkladov na vstup do likvidácie
 - podanie návrhu na Obchodný register

  • Zadlžená voči štátnym inštitúciám 
 - vypracovanie podkladov na prevod obchodného podielu
 - prebratie spoločnosti naším konkurzným špecialistom
 - zmena sídla spoločnosti
 - zmena obchodného mena spoločnosti
 - výmena konateľa a majiteľa
 - vypracovanie podkladov na konkurz
 - podanie návrhu na Obchodný register

  • Založenie spoločnosti aj v zahraničí
- ponúkame spoločnosti v niekoľkých zaujímavých zahraničných lokalitách. Spoločnosti zakladáme a tiež zabezpečujeme dlhodobú správu spoločnosti vrátane sídla spoločnosti, účtovných služieb, právneho poradenstva. Poskytujeme klientskej konzultácie, kde zanalyzujeme Vašu situáciu a potreby a na základe faktov Vám navrhneme pre Vás najlepšia konštrukciu.

  • Prevzetí alebo odkúpenie spoločností ako celku
- vlastníte spoločnosť, ktorú už nepoužívate a nepotrebujete a radi by ste sa jej "zbavili"? Je to zároveň spoločnosť bez záväzkov a s jasnou, bezproblémovú históriou? V takom prípade nás neváhajte osloviť, predložíme Vám ponuku na riešenie Vašej situácie.
- cenové podmienky odkúpenia, prípadne prevzatie spoločnosti za odplatu sú rýdzo individuálne, neváhajte sa na nás teda obrátiť so svojou požiadavkou, každému predložíme na základe analýzy individuálnu ponuku.

  • Zmeny vo spoločnosti
- zmena zápisu v obchodnom registri, konateľa v spoločnosti, výšky základného imania, názvu spoločnosti

  • Daňová a finančná agenda
 - žaloby proti rozhodnutiu daňových orgánov, koncepty medzinárodných zmlúv s ohľadom na optimálne zdanenie, právne zastupovanie pred správu dane, vedenie sporov s financovaniu a colnými úradmi       Stop Dlhom s.r.o.   |   Štefana Moyzesa 10, 971 01 Prievidza   |   E.: info.stopdlhom@gmail.com   |   T.:  0919 281 427, 0908 128 492